nieuws

27 jun 2016, 11:11

Provinciebestuur: voor 1 juli Salomons-oordeel over toekomst Haren

Provinciebestuur: voor 1 juli Salomons-oordeel over toekomst Haren

Voor komende vrijdag 1 juli zal het provinciebestuur van Groningen met een standpunt komen over de vraag hoe het verder moet met Haren. Het college van GS zal dan met een aanbeveling aan het kabinet moeten komen voor de vraag of Haren zelfstandig kan blijven - zoals een meerderheid in de gemeenteraad van Haren wil – of niet. Gedeputeerde Patrick Brouns (foto) zal dan een soort Salomons-oordeel moeten vellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mocht de provincie in dat geval het initiatief nemen om toch tot een gemeentelijke herindeling met Groningen, Ten Boer en Haren te komen, dan werkt de gemeente Groningen daar in elk geval wel aan mee. Dat bepaalde de gemeenteraad van Groningen vorige week.

 

Ondanks het feit dat de Harense gemeenteraad kort daarvoor had uitgesproken het liefst zelfstandig te willen blijven. De gemeenteraad van Groningen nam in grote meerderheid het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders aan om mee te doen aan een herindelingstraject met Haren “als zich hiervoor de morgelijkheid voordoet”.

Die mogelijkheid kan zich voordoen als de provincie het initiatief neemt om tot een herindeling van de drie gemeenten te komen. De provincie mag dat volgens de wet doen. De meerderheid van de Harense raad is tegen een herindeling met Groningen en Ten Boer. De provincie is nu aan zet, was de boodschap van de Groningse gemeenteraad. Voor 1 juli zal de provincie zijn standpunt over de herindeling bekend maken.

Bezuinigingen

 

Als Haren van de provincie verplicht met Groningen en Ten Boer samen moet, gaat burgemeester Peter den Oudsten uit van een constructieve houding van Haren. “Ik heb geen twijfel dat het bestuur constructief meewerkt. Dat is ook in het belang van de inwoners van Haren. Ook in Haren zitten verstandige mensen in het bestuur.”

VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge refereerde aan de bezuinigingen waar Haren voor staat. “De vraag is of het verstandig is zelfstandig te blijven.” Zij vroeg zich ook af of Haren nog mee kan doen als na de volgende gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid van de gemeenteraad in Haren voor herindelen is.

Burgemeester Den Oudsten antwoordde dat na een jaar alsnog meedoen het proces tussen Groningen en Ten Boer in de weg staat. “Dan moet eerst de herindeling met Groningen en Ten Boer zijn afgerond, daarna kan een herindeling met Haren worden opgestart.”

De Stadspartij is tegen dwang van de provincie. “Dwang van de provincie is totaal ongepast”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Iedereen is welkom, maar wel vrijwillig. Geen gedwongen huwelijk.”

Alle fracties, behalve "100% Groningen", stemden voor het herindelingsraadsvoorstel van het college.