nieuws

29 jan 2008, 20:08

Provincie wil weg Groningen Delfzijl aanpakken

De provincie Groningen wil de weg Groningen – Delfzijl aanpakken, omdat de doorstroming in de ochtend en avondspits problemen oplevert.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen gaat een verkeersstudie doen naar het huidige gebruik van de N360/ N46 Groningen - Delfzijl. In deze studie worden sluiproutes en ongevallen onderzocht, worden modelstudies gedaan en (brom)fietsers geënquêteerd. De provincie gebruikt de informatie uit de verkeersstudie om uiteindelijk een selectie te kunnen maken van reële alternatieven voor een interactieve planstudie. In die planstudie onderzoekt de provincie de alternatieven op landschappelijke kwaliteiten, effecten op recreatie en toerisme en milieuaspecten.
De provincie wil de weg aanpakken, omdat de doorstroming in de ochtend en avondspits problemen oplevert. In het collegeprogramma staat dat de provincie uiterlijk begin 2011 wil weten of de aanpak van de N360 haalbaar is.

Dit vooronderzoek zal onder andere bestaan uit een (anoniem) kentekenonderzoek. Hieruit komt naar voren of de weggebruikers sluiproutes gebruiken. Op dit moment is bijvoorbeeld onduidelijk of gebruikers de route Loppersum - Eemshavenweg kiezen omdat zij een bestemming hebben in het Noorden van de stad, of omdat zij de aanrijdroute in de stad te druk vinden. Ook de route Ten Boer - Bedum wordt hierbij onderzocht. Uit het kentekenonderzoek komt ook naar voren hoeveel vrachtverkeer er op de verschillende routes rijdt.