nieuws

01 mei 2015, 13:01

Provincie waarschuwt voor blauwalg in Groningse wateren

Provincie waarschuwt voor blauwalg in Groningse wateren

De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies voor zwemplassen bij Koham en Veendam vanwege een te hoge concentratie blauwalg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om het Zwaneveldsgat bij Koham en zwemplas Langebosch in Veendam. Er zijn inmiddels borden geplaatst om zwemmers te informeren over het negatieve zwemadvies.

Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden omdat zwemmers een grote kans hebben op huidirritatie of maag- en darmklachten. De waterschappen blijven de zwemplassen waar een te hoge concentratie blauwalg is gevonden, iedere week structureel controleren.

Als blijkt dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen en verdwenen, dan worden de borden verwijderd en wordt het negatief zwemadvies weer ingetrokken.