nieuws

18 dec 2000, 00:12

Provincie vindt meer duurzame chloorproductie Delfzijl verantwoord

De provincie Groningen schaart zich niet zonder meer achter protesten tegen de chloorproduktie in Delfzijl. Volgens Commissaris der Koningin H. Alders zou chloorverwerking in Delfzijl mogelijk moeten blijven, waarbij het chloor gebruikt kan worden voor de fabricage van duurzame produkten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders schrijft dat samen met de andere leden van Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid. De Statenleden J.Gerritsen en J. Köller vinden dat er in de discussie die is ontstaan rond chloor niet alleen aandacht aan de veiligheid moet worden besteed – hoe belangrijk dat ook is – maar ook aan de regionaal-economische aspecten.
Het college van Gedeputeerde Staten deelt die mening. In het antwoord op de vragen van de PvdA Statenleden schrijven GS althans: ’Wij vinden dat die economisch verantwoorde mogelijkheden voor het verwerken van chloor in Delfzijl moeten worden benut die de plaatselijke behoefte aan chloor doen vergroten. Het liefst zodanig dat geproduceerd chloor wordt geboden aan andere stoffen, zodat er nieuwe, duurzame produkten ontstaan. Hiermee zou een groot werkgelegenheidsbelang gediend worden, alsook reële mogelijkheden worden benut om duurzame productieprocessen te bevorderen’.