nieuws

14 dec 2000, 00:12

Provincie trekt ton uit voor aanpak huisartsentekort

Gedeputeerde Staten steken honderdduizend gulden in het wegwerken van het huisartsentekort op het Groningse platteland. Met dat geld gaan de huisartsen en zorgverzekeraar RZG een plan opstellen voor de komende tien jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal huisartsen in de provincie Groningen daalt al jaren, omdat de uitstroom geen gelijke tred houdt met de instroom. Toch zien de provinciale bestuurders goede kans om het tij te keren. Ze hopen vooral dat HBO-verpleegkundigen de huisartsen de komende jaren in de praktijk een handje gaan helpen. Er is genoeg geld beschikbaar om per drie huisartsen één verpleegkundige aan te stellen.
Ook hopen de gedeputeerden dat huisartsen meer met elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijke huisvesting. Verder wordt bekeken hoe het personenvervoer van en naar de huisartsen het beste geregeld kan worden en of het mogelijk is dat een huisarts zich vestigt in bijvoorbeeld een dorpshuis. Het plan moet in oktober 2001 klaar zijn.