nieuws

23 okt 2002, 00:12

Provincie tevreden over Winschoten

De gemeente Winschoten heeft goed haar best gedaan om haar financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat vindt tenminste het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. In mei j.l. besloot G.S. gene goedkeuring te verlenen aan de begroting voor 2002 van Winschoten vanwege een tekort op die begroting. Maar B en W van Winschoten hebben de tering naar de nering gezet en de begroting gewijzigd. Daarom is de begroting van Winschoten alsnog goedgekeurd.