nieuws

13 sep 2016, 16:04

Provincie presenteert herindelingsontwerp Groningen, Ten Boer én Haren

Provincie presenteert herindelingsontwerp Groningen, Ten Boer én Haren

De provincie Groningen heeft dinsdag een herindelingsontwerp gepresenteerd voor het samengaan van de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer. In het ontwerp, dat is opgesteld door de provincie in samenwerking met de drie gemeentebesturen, worden de ambities en het toekomstperspectief voor de nieuw ontstane gemeente uiteengezet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben al jaren een goede samenwerkingsrelatie en hebben al in 2015 besloten over te gaan tot herindeling. Haren is een ander verhaal: de gemeenteraad van het dorp onder de rook van Groningen besloot onlangs de medewerking aan het herindelingstraject op te zeggen. De raad wil niet meegaan in de fusieplannen en pleit voor een zelfstandig voortbestaan.

Gedeputeerde Staten van Groningen blijft echter vasthouden aan een fusie van Groningen, Ten Boer én Haren. "Enerzijds omdat het op basis van diverse onafhankelijke onderzoeken tot de conclusie kwam dat een zelfstandig voortbestaan van Haren risicovol is en - in regionaal perspectief - niet duurzaam. Anderzijds omdat de gemeenten Groningen en Ten Boer al een fusie per 1 januari 2019 voorbereiden, en voor Haren aansluiting bij dit proces de enige optie is", aldus het provinciebestuur.

Het ontwerp gaat nu naar de drie gemeenteraden en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De drie colleges van burgemeesters en wethouders leggen het vanaf 21 september 2016 ter inzage tot en met 16 november 2016. Tijdens deze acht weken kan iedereen een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen. Ook aan de drie gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en de omliggende gemeenten wordt een reactie gevraagd. Op basis hiervan stelt de provincie het uiteindelijke herindelingsadvies op aan de minister van BZK.

Volgens het herindelingsontwerp moet er een nieuwe gemeente ontstaan die voldoende bestuurlijke kwaliteit en voldoende financiële ruimte heeft om de taken die in de toekomst op de gemeente afkomen, te kunnen uitvoeren. Door de herindeling ontstaat een gemeente met circa 230.000 inwoners en een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer. Door die grootte kan de gemeente een nog belangrijkere rol spelen in de regio, de provincie, Nederland en Europa, zo is de visie van de provincie.