nieuws

21 dec 2000, 00:12

Provincie nodigt alle inwoners uit voor Nieuwsjaarsreceptie

De provincie Groningen wil meer in contact komen met de burgers. Vandaar dat er een campagne komt om burgers meer in contact metd e bestuurders te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo organiseert de provincie eerst begin januari een Nieuwsjaarsreceptie waar alle inwoners van Groningen welkom zijn. De provincie gaat er daarbij kennelijk niet vanuit dat alle 550.000 Groningers ook komen. Volgens gedeputeerde H. Bleker wil de provincie Groningen ook het hele jaar 2001 vaker bijeenkomsten organiseren om burgers zoveel mogelijk bij de beleidsvorming te betrekken. Voor alle maatregelen om de discussie met burgers te bevorderen heeft de provincue ruim drie ton beschikbaar gesteld.