nieuws

30 jun 2000, 00:12

Provincie niet tegen levende lokeenden

De provincie heeft mevrouw P. Stevens van de fractie van GroenLinks laten weten dat zij niet tegen het gebruik van levende lokeenden is bij de jacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de brief van Stevens stelt zij dat de betrokken dieren benadeeld worden omdat zij niet in staat zijn te vluchten uit een bedreigende situatie en dat zij zich aan een dergelijke situatie niet kunnen onttrekken. De provincie komt tot de conclusie dat de dieren hieraan geen pijn of letsel overhouden en dat hun gezondheid niet in gevaar komt.