nieuws

13 feb 2002, 00:12

Provincie maant glasvezelfabriek PPG Westerbroek

De provincie Groningen vindt dat glasvezelfabriek PPG in Westerbroek nog dit jaar een tweede rookgasreiniger moet aanbrengen in de fabriek. Volgens gedeputeerde T. Musschenga (CDA) van milieu had de directie van PPG toegezegd zo’n installatie aan te laten brengen en houdt de provincie de directie daar nu ook aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

PPG heeft bij de provincie Groningen een nieuwe milieuvergunning aangevraagd in verband met een mogelijke uitbreiding van de produktie van glasvezel. Een nieuwe vergunning gaat de huidige, die uit 1985 dateert, vervangen. Maar omdat er voor een nieuwe vergunning eerst een milieueffectrapportage moet komen, stelt het provinciebestuur voor de huidige vergunning eerst maar te actualiseren.
Maar dan is het wel noodzakelijk dat PPG een tweede rookgasreiniger aanbrengt op een tweede oven. Uit onderzoek van de provincie is gebleken dat de eerste rookgasreiniger die al is aangebracht ‘zeer goede resultaten’ vertoont, en daarom zou er ook een op de tweede oven moeten komen. ‘Als die tweede rookgasreiniger er niet staat per 1 januari 2003, dan heeft PPG een groot probleem’, zo waarschuwt Musschenga.