nieuws

15 mrt 2008, 11:11

Provincie maakt excuses aan Ganzedijk

De provincie Groningen heeft in een brief haar excuses aangeboden aan de bewoners van het Groningse spookdorp Ganzedijk, dat op de nominatie stond om gesloopt te worden. De brief is vrijdag bij alle 57 woningen, die met de grond gelijk zouden worden gemaakt, huis-aan-huis bezorgd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de brief betuigt de provincie, ook namens woningcorporatie Acuntus en de gemeente Reiderland, spijt over de onrust die de sloopplannen in het dorp hebben veroorzaakt. Ook doet de provincie de toezegging dat de bewoners zelf met een alternatief plan voor de toekomst van Ganzedijk mogen komen, dat uiteindelijk aan de gemeente Reiderland zal worden voorgelegd.


De plannen om het volledige dorp tegen de vlakte te gooien, waren afkomstig van de Koöperatieve Architectenwerkplaats (KAW) in Groningen die in opdracht van de gemeente Reiderland onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van het dorp, dat kampte met leegstand en sociale problemen. De onderzoekers concludeerden dat er maar één oplossing is voor het dorp: de slopershamer.