nieuws

24 apr 2001, 00:12

Provincie laat landschap herstellen langs Reitdiep

De provincie Groningen heeft subsidie beschikbaar gesteld voor herstel van het landschap langs het Reitdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GS van Groningen hebben een bedrag van 45.900 gulden beschikbaar gesteld voor het herstel van landschappen op twee akkerbouwbedrijven langs het Reitdiep. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Stichting Landschapsheer Groningen.
De werkzaamheden, in de omgeving van Oldehove, betreffen onder meer herstel van de oude Reitdiepdijk op het bedrijf van de fam. Bos. Daarbij wordt ook een zogenaamde ‘kolk’ weer opgeknapt. Dat is een ronde plas aan de voet van de dijk die als gevolg van een dijkdoorbraak is ontstaan. Daarnaast worden kenmerkende erfbeplantingen in ere hersteld.