nieuws

03 nov 2002, 00:12

Provincie Groningen zoekt oplossing voor Melkert-banen

De provincie Groningen zoekt naar een oplossing voor de problematiek van de vroegere ‘Melkert-banen’. Dat zijn gesubsidieerde banen, die tegenwoordig WIW-banen of ID-banen heten. De regering wil die banen niet meer betalen, waardoor gemeenten in de provincie Groningen in financiële problemen komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op initiatief van gedeputeerde Joop Boertjens (VVD) van economische zaken heeft er deze week een gesprek plaats gevonden tussen een aantal vertegenwoordigers van gemeenten, wiw instellingen en sociale partners.
Het demissionaire kabinet is van plan om de gemeenten al in 2003 te korten op hun budgetten voor de Melkert-banen. Pas in 2004 komt daar dan een compensatie voor terug. Dat betekent dat het voor de gemeenten erg lastig wordt om het huidige aantal gesubsidieerde banen volgend op peil te houden.
Een oplossing heeft de provincie Groningen overigens ook niet te bieden. De provincie Groningen gaat wel eerst een inventarisatie maken van hoeveel Melkert-banen er precies zijn. Zodra die er is zal verder worden nagedacht over creatieve oplossingen om gesubsidieerde banen te behouden.