nieuws

06 sep 2011, 22:10

Provincie Groningen wil RWE ‘verleiden en overtuigen’ meer biomassa te verstoken

De provincie Groningen is niet bij machte om RWE dwingend op te leggen om minder steenkool te verstoken in de in aanbouw zijnde centrale in de Eemshaven. Maar wel wil de provincie Groningen RWE ‘verleiden en overtuigen’ om meer biomassa bij te stoken. Dat zei dinsdagavond gedeputeerde Wilma Mansveld (PvdA) tijdens een discussie in de Statencommissie Omgeving en Milieu. In de Statencommissie werd geen oordeel geveld over het verlenen van een gedoogvergunning. Daarover zal tijdens een plenaire vergadering van Provinciale Staten op 28 september verder worden gesproken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens GroenLinks gedeputeerde Wybe van der Ploeg is het in elk geval ‘grote flauwekul’ om te denken dat hij zelf voorstander is van een kolencentrale.

‘Het feit dat ik denk dat wij er als Gedeputeerde Staten momenteel niet onderuitkomen om de bouw van RWE te gedogen wil echt niet zeggen dat ik voor een steenkolencentrale ben’, aldus de gedeputeerde. Maar volgens hem zit er momenteel weinig anders op dan de bouw te gedogen, op grond van eerder door de provincie gedane toezeggingen.

Volgens SP-Statenlid Swageman had GroenLinks nooit in een college met PvdA, D66 en VVD moeten gaan zitten. ‘In een ander college hadden we de kolencentrale wel tegen kunnen houden. Dit is een zware nederlaag voor de GroenLinks gedeputeerde’, aldus de SP fractievoorzitter.

Meer biomassa

Volgens gedeputeerde Mansveld heeft RWE al aangegeven de ambitie te hebben in de nieuwe centrale tenminste tien procent biomassa bij te stoken en de ambitie te hebben dat percentage te verhogen.

Volgens de gedeputeerde zijn er gesprekken tussen de provincie en RWE over economie en ecologie, en daarin probeert de provincie RWE te overtuigen minder steenkool te verstoken.

CO2-opslag

Ook herinnerde de gedeputeerde er aan dat RWE van plan is om onderzoek te doen naar de afvang en opslag van CO2, in eerste instantie op zee. Maar ook doet RWE testen met CO2 afvang in de Amercentrale.