nieuws

02 okt 2002, 00:12

Provincie Groningen verhoogt motorrijtuigenbelasting

De motorrijtuigenbelasting in de provincie Groningen gaat omhoog. Tenminste, wanneer Provinciale Staten instemmen met een voorstel van het College van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat stelt voor om de opcenten licht te verhogen. Het gaat om een voorgestelde verhoging van 1,5, waarmee het aantal te heffen opcenten uitkomt op 65,8. De verhoging gaat pas in per 1 april 2003.
Volgens het voorstel vloeit de verhoging voort uit de koppeling aan de groei van het nationaal inkomen. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting vormen voor de provincie Groningen een zeer belangrijke inkomstenbron en leveren Groningen volgend jaar ruim 29 miljoen euro op, waarmee onder meer de wegen worden onderhouden. De verhoging betekent voor automobilisten dat zij gemiddeld 2,75 euro meer gaan betalen.