nieuws

27 jun 2012, 09:09

“Provincie Groningen te slap met voorgenomen bezuinigingen”

De provincie Groningen heeft slappe knieën: daardoor worden er wel bezuinigingsmaatregelen afgekondigd op cultuur, maar die worden dan vervolgens niet uitgevoerd. Dat althans betoogt de fractievoorzitter van het CDA in de Staten van Groningen, Patrick Brouns. Hij schrijft dat in het blog

www.financieelgroningen.nl

. Hij betoogt onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Als Groningse CDA-fractie zijn wij verheugd dat het huidige College van GS grotendeels vasthoudt aan het in het vorige college afgesproken pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Tegelijkertijd zien wij echter ook dat her en der maatregelen toch ongedaan worden gemaakt. Zo gaat er al met al behoorlijk wat meer geld naar cultuur. Geld dat gehaald wordt uit de potjes voor niet-krimp-gebieden, om daar de leefbaarheid te bevorderen. Geld dat daar volgens ons niet gemist kan worden.

’Lees het volledige blog op:  www.financieelgroningen.nl