nieuws

21 nov 2002, 00:12

Provincie Groningen subsidieert ouderenzorg

De provincie Groningen steekt de komende tijd behoorlijk wat euro’s in het verbeteren van de ouderenzorg. Het gaat om geld dat wordt gestoken in het bouwen van betaalbare woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Er is bijna een miljoen euro voor uitgetrokken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen geeft een eenmalige subsidie van ronde de 75.000 euro aan de Stichting Vredeswold Leek/Stichting Huisvesting Vredeswold voor het woonzorgproject in Zevenhuizen. Een andere eenmalige subsidie van 136.000 euro gaat richting de woningstichting Wierden en Borgen voor een multifunctionele ruimte in het woonzorgcomplex voor ouderen in Leens. Het geld is bestemd voor het scheppen van extra voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte en een zorg- en zusterpost.
In Zevenhuizen laat de Stichting Huisvesting Vredewold elf seniorenappartementen bouwen. Het nieuwe Groene Kruisgebouw krijgt een nieuwe bestemming. In dit pand zal een plaatselijke huisarts zich vestigen. Verder zal het onderdak bieden aan faciliteiten voor medicijnverstrekking, fysiotherapie, trombosedienst, een ouderenadviseur en een consultatiebureau.
Woningcorporatie Wierden en Borgen in Leens bouwt 22 seniorenwoningen en een ruimte voor activiteiten. Het Asingahof uit Ulrum zal zorg bieden aan de bewoners van deze nieuwbouwwoningen.