nieuws

31 jan 2001, 00:12

Provincie Groningen op zoek naar betaald werk voor asielzoekers

De provincie Groningen gaat uitzoeken op welke wijze er betaald werk gevonden kan worden voor Groningse asielzoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten gaan in nauw overleg met de asielzoekerscentra onderzoeken of er projecten kunnen worden ontwikkeld om asielzoekers binnen de wettelijke mogelijkheden naar een betaalde baan te leiden. De provincie wil daarmee voorkomen dat asielzoekers in een sociaal isolement komen. Ook verwacht de provincie dat het maatschappelijk draagvlak voor asielzoekers toeneemt wanneer zij actief deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.
De directeuren van de asielzoekerscentra in Groningen zullen vrijdag 2 maart een convenant ondertekenen waarin de wederzijdse inspanningen zijn vastgelegd. Het initiatief volgt op eerdere inspanningen van Commissaris der Koningin Alders, die gemeenten opriep plaats te bieden aan vluchtelingen. Volgens de provincie is het niet aanvaardbaar dat asielzoekers alleen brood, bed en een bad wordt aangeboden.