nieuws

27 feb 2002, 00:12

Provincie Groningen op bres tegen radioactief afval

Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en de regering. Daarin wijst het provinciebestuur er nogmaals op dat het de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond van Groningen afwijst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor de brief vormt een nieuwe mijnbouwwet die in de maak is. GS van Groningen vinden dat de provincie ook in de toekomst de bevoegdheid moet houden om het bergen van afvalstoffen in de diepe ondergrond te beoordelen en dus af te wijzen.