nieuws

31 mei 2011, 18:06

Provincie Groningen: nu wel 35 miljoen voor Forum

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten toch 35 miljoen euro subsidie te verlenen voor de bouw van een Groninger Forum bij de Grote Markt in Groningen. Eerder dit jaar weigerde de provincie het geld beschikbaar te stellen maar het college heeft er nu vertrouwen in dat het Forum een belangrijke impuls zal opleveren voor de stad Groningen. Dat heeft een woordvoerder dinsdag bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eerder dit jaar besloten Gedeputeerde Staten de subsidie niet toe te kennen omdat er twijfel was aan de exploitatie en over de vraag of dat Forum voldoende zou opleveren voor de stad. In overleg met het gemeentebestuur van Groningen werd toen een onafhankelijke commissie ingesteld onder leiding van oud-minister Jan Terlouw.
 

Deze concludeerde dat het Groninger Forum wel degelijk een grote economische impuls voor de binnenstad van Groningen kan opleveren. Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen heeft het Groningse gemeentebestuur haar er van kunnen overtuigen dat er straks sprake zal zijn van een solide exploitatie van het Groninger Forum.

Ook zal het Forum straks een belangrijke impuls opleveren voor het gebied aan de oostzijde van de Grote Markt. Provinciale Staten moet het besluit van Gedeputeerde Staten nog wel goedkeuren.