nieuws

29 jun 2013, 14:02

“Provincie Groningen moet veel meer doen om aardbevingsramp te voorkomen”

Een half jaar na het verschijnen van het rapport, waaruit bleek dat zwaardere aardbevingen vaker voor kunnen komen, is er in Groningen nog niet voldoende gedaan om directe negatieve gevolgen van aardbevingen te voorkomen. Dijken zijn niet verstevigd, de aardgaswinning is niet verminderd, terwijl hevigere aardbevingen verwacht kunnen worden. Dat vindt de fractie van GroenLinks in de Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Statenfractie van GroenLinks stelde Gedeputeerde Staten van Groningen eind mei schriftelijke vragen over wat er nu daadwerkelijk gedaan wordt om grootse schade door aardbevingen te voorkomen.


Statenlid Nienke Homan: " Het is wachten op zwaardere aardbevingen en op de rapporten van minister Kamp, om vervolgens weer allemaal naar elkaar te gaan wijzen. Er moet wat gedaan worden!" Onderzoeken naar de veiligheid van vitale infrastructuur zoals buizen, dijken, etc. en naar preventieve maatregelen zouden in juni gepresenteerd worden, maar juni is nu praktisch voorbij en er is nog niets gebeurd.


Minister Kamp verwijst naar een Taskforce en naar de Provincie, die op haar beurt verwijst naar de Veiligheidsregio en een incidentenbestrijdingsplan. Maar dat zijn allemaal zaken die zich richten op een incident zelf, en niet op het voorkomen daarvan. Onduidelijk is wat de provincie doet om haar burgers te beschermen tegen een ramp.


Nu ook dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest middels een optreden in Een Vandaag zijn zorgen uit over de argeloosheid waarmee er om wordt gegaan met het gegeven dat er een kans van 7% is dat er een aardbeving komt nabij een dijk die een grote, laagliggende polder beschermt, wil GroenLinks weten hoe de provincie de verantwoordelijkheid voor haar burgers neemt. GroenLinks wil dat er preventieve maatregelen worden genomen in plaats van een afwachtende houding en zal Gedeputeerde Staten hierop aanspreken.