nieuws

06 nov 2002, 00:12

Provincie Groningen krijgt gedragscode voor bestuurders en ambtenaren

De provincie Groningen heeft een nieuwe gedragscode ingevoerd. Het gaat om een code voor de integriteit van de bestuurders en de ambtenaren. Volgens gedeputeerde H. Bleker (CDA) staan er normen in voor hoe bestuurders en ambtenaren moeten handelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens gedeputeerde Bleker is de gedachte achter de nieuwe gedragscode dat burgers moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de overheid en de medewerkers. Nieuwe medewerkers kunnen straks kiezen tussen het afleggen van een eed of gelofte. Ook is er een regeling van kracht voor het melden van nevenwerkzaamheden, om in de toekomst belangenverstrengeling te voorkomen.