nieuws

28 nov 2002, 00:12

Provincie Groningen krijgt derde Nederlandse eco-energiecentrale

In de provincie Groningen komt de derde ecologische energiecentrale van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Bellingwedde oriënteert zich momenteel op de eerste grote ecologische energiecentrale van Noord-Nederland. De gemeente voert momenteel gesprekken met verscheidene energiebedrijven over de aanleg van de centrale. De energie zou moeten worden gewekt uit snoei- en dunningshout en genoeg capaciteit op moeten leveren om alle vierduizend Bellingweddense huishoudens op het lichtnet aan te sluiten.
Nederland kent momenteel twee experimentele ecologische energiecentrales: Kuijk en Lelystad. Met de bouw van de centrale zouden enkele tientallen miljoenen guldens gemoeid zijn. De plannen broeiden al enige tijd, maar de gemeente noemt de mislukte klimaatconferentie als directe stimulans om de plannen door te zetten. ,,Op deze manier kunnen we als Bellingwedde het goede voorbeeld geven’’, denkt wethouder M. Wachtmeester.
,,Vanuit de Eemshaven worden dagelijks hele vrachten Noordgronings hout naar Zweden vervoerd die daar tot energie worden omgezet’’, berekent Wachtmeester. ,,Als de Zweedse transportkosten al opwegen tegen de baten van de energie, komen wij er hier dichtbij de bron helemaal goed van af.’’ Bovendien biedt de eco-energiecentrale een goed alternatief voor de ,,horizonvervuilende’’ windmolens waar de gemeente zich al jaren met hand en tand tegen verzet.
Naast milieuoverwegingen kleven er ook economische voordelen voor het noorden aan de aanleg van de centrale. De op Europese subsidies terende aardappelteelt in de regio staat onder grote druk omdat de Europese Unie de subsidies na 2003 af wil gaan bouwen. De aanleg van een milieuvriendelijke centrale zou een nieuwe, plaatsvervangende subsidiestroom naar de noordelijke provincie kunnen voeren.