nieuws

06 apr 2010, 21:09

Provincie Groningen heeft nieuwe visie op toekomst Blauwe Stad

Uitsluitend luxe woningen? Of misschien ook een mooie locatie voor het ziekenhuis? Toch ook huurwoningen? Woensdagmiddag zal duidelijk worden hoe de provincie Groningen voortaan aankijkt tegen de Blauwe Stad. Dan presenteren gedeputeerde Pim de Bruijne en wethouder Bé Zwiers van de gemeente Oldambt een conceptvisie, op basis waarvan de discussie over de ontwikkeling van Blauwestad verder gevoerd zal worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het discussiestuk wordt gepresenteerd in vervolg op het advies van de commissie Alders-Bakker-Doets. De commissie bracht vorig jaar advies uit over de verdere realisatie van Blauwestad. Op basis van de aanbevelingen hebben de provincie en Koop Holding eind vorig jaar hun publiek-private samenwerking ontbonden.

De provincie en de gemeente Oldambt staan per 1 januari in een publiek-publieke samenwerking aan het roer van de verdere ontwikkeling van Blauwestad. Een ander advies van de commissie was om het ontwerp en de ontwikkelstrategie Blauwestad op onderdelen te herzien. In dit kader wordt woensdag een discussiestuk gepresenteerd.