nieuws

16 dec 2013, 10:10

Provincie Groningen dankt onderaannemers voor “doortastende aanpak bij project Noordzeebrug”

Provincie Groningen dankt onderaannemers voor “doortastende aanpak bij project Noordzeebrug”

De provincie Groningen gaat onderaannemers bedanken voor hun resolute inzet bij de aanleg van een nieuwe Noordzeebrug. Volgens de provincie Groningen is het hun verdienste dat ze snel aan het werk gingen na het faillissement van de hoofdaannemer, en daarmee financiële schade voor de provincie hebben voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag a.s. dankt de Provincie Groningen haar onderaannemers voor de voortvarendheid waarmee zij de eerste fase van het project Noordzeebrug hebben aangepakt. 'Een niet alledaagse geste. Maar de samenwerking met deze onderaannemers is dan ook best wel uniek te noemen', aldus een woordvoerder.

 

Na het onverwachte faillissement van Jaartsveld Infra zijn de (grond) werkzaamheden bij de Noordzeebrug overgenomen door de onderaannemer S. Vogelzang & Zn de Gebr. Kok Bakkeveen, Visser Assen en anderen. Zij hebben er zorg voor gedragen dat de eerste fase van het project Noordzeebrug op een voortvarende manier verder is opgepakt.

 

Hierdoor is er nagenoeg geen vertraging opgetreden, heeft de omgeving nagenoeg geen hinder gehad en zijn de financiële consequenties voor de Provincie beperkt gebleven. Zowel de onderaannemers als provincie hebben hun verantwoordelijkheid genomen in deze bijzondere samenwerking die nu afgerond is.

 

Inmiddels  is het laatste deelbestek voor het project Noordzeebrug/Bedumerweg (aanleg  brug en viaduct) aanbesteed.  De aannemerscombinatie Van Spijker en Oosterhof Holman gaat dit uitvoeren. De enginering hiervoor is momenteel druk gaande. De verwachting is dat eind januari de werkzaamheden starten van de bouw van de nieuwe brug en viaduct.