nieuws

28 mei 2013, 21:09

Provincie Groningen blijft investeren in natuur: tot eind 2015 3.000 hectare er bij

Ondanks teruglopende budgetten blijft de provincie Groningen investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur.In 2015 zijn natuurgebieden als Westerwolde, Dannemeer en Zuidlaardermeer nagenoeg ‘af’. Ook blijft er voldoende budget om natuurgebieden veerkrachtig en toegankelijk te houden. Dit staat in de natuurvisie en het programma landelijk gebied 2013-2016. Voor de zomer zullen Provinciale Staten beide stukken bespreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2012 maakte het Rijk natuur tot een kerntaak van de provincies. De provincie werkt daarbij nauw samen met onder andere natuurorganisaties, landbouw en waterschappen. Op dit moment zijn Rijk en provincies nog in gesprek over hoeveel geld de provincies exact ontvangen. Duidelijk is dat provincie Groningen minder budget beschikbaar zal stellen voor natuurbeheer en andere natuurtaken, zoals subsidies voor organisatiekosten van natuurorganisaties en het voorkomen van verdroging natuurgebieden. De betrokken organisaties hebben hun zorgen uitgesproken over de bezuinigingen. GS benadrukken wel te blijven staan voor goed natuurbeheer, zodanig dat de natuur tegen een stootje kan en dat natuurgebieden veilig toegankelijk blijven voor bezoekers.

Samen met de betrokken partijenzijn alle plannen voor de Ecologische Hoogstructuur kritisch bekeken. Na 20 jaar werken ligt er een stevige groene infrastructuur en zien we dat veel planten en dieren het beter doen, dit terwijl we de EHS nog niet compleet hebben. In overleg met partijen vervalt 1.000 hectare die weinig oplevert voor de natuur, waarmee de totale investering 40 miljoen euro lager uitpakt. Tot eind 2015 richten we 3.000 hectare nieuwe natuur in. Daarna werken we tot 2021 door aan de laatste 3.000 hectare, dit kost de provincie € 60 miljoen en daarnaast komt € 30 van andere betrokkenen en subsidies.