nieuws

19 mei 2002, 00:12

Provincie: geen brede maatschappelijke discussie Zuiderzeelijn

De provincie Groningen voelt er niets voor om een brede maatschappelijke discussie in Noord-Nederland te organiseren over de Zuiderzeelijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Groningen op vragen van de GroenLinks Statenleden Attie Bos en Henk Mol. GroenLinks is niet gelukkig met de komst van een Zuiderzeelijn, die volgens haar slecht is voor het milieu. Deze partij wilde haar bezwaren toelichten in een brede maatschappelijke discussie.
Maar GS van Groningen vinden wel dat de bevolking bij de besluitvorming betrokken moet worden, maar dat is in het verleden al herhaaldelijk gebeurd. Daarom is het volgens GS niet zinvol om nu nog weer een brede maatschappelijke discussie te houden over de Zuiderzeelijn.