nieuws

07 sep 2016, 10:10

Provincie: ‘fusiegesprekken gaan gewoon door. Ook zonder Haren’

Provincie: ‘fusiegesprekken gaan gewoon door. Ook zonder Haren’

De provincie Groningen zet het fusietraject tussen de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer onverminderd  voort. Dinsdag bleek dat de gemeenteraad van Haren niet langer mee wil werken aan de herindeling, maar daar heeft de provincie geen boodschap aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Patrick Brouns noemt het besluit van de gemeenteraad in het Dagblad van het Noorden ‘een onverstandig besluit dat de inwoners geen recht doet’. Er zijn ook bewoners die wel voor een indeling zijn en die zich vertegenwoordigd moeten voelen, zegt hij. 

Brouns laat weten dat de gesprekken over een nieuwe indeling gewoon doorgaan. Sommige Statenfracties pleitten voor een pauze in het fusietraject, maar daar wil het college van GS niets van weten. Het besluit over het herindelingsontwerp staat nog steeds voor 13 september op de agenda.

De provincie heeft bovendien aangegeven de gemeente Haren onder curatele te willen stellen. Dat betekent dat elk besluit van de gemeenteraad met financiële gevolgen aan het college van GS moet worden voorgelegd.

De rol van waarnemend burgemeester Pieter van Veen lijkt ondertussen uitgespeeld. Brouns laat aan het Dagblad weten dat hij gaat praten met commissaris van de Koning René Paas. “Dat doet hij niet zomaar.” De provincie gaat op zoek naar iemand die de gemeente Haren tijdens de gesprekken over de indeling kan vertegenwoordigen.