nieuws

18 dec 2015, 17:05

Provincie en GBB: gasbesluit Kamp valt tegen

Provincie en GBB: gasbesluit Kamp valt tegen

Zowel de Groninger Bodem Beweging als de Provincie Groningen vinden dat minister Kamp de gaswinning sneller moet terugschroeven dan hij van plan is. Dat zeggen ze nadat de minister vrijdag bekendmaakte de winning te verlagen naar 27 miljard kuub.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dick Kleijer, van de secretaris Groninger Bodem Beweging (GBB) had gehoopt dat Kamp de kraan verder dicht zou draaien. ’De minister volgt met het dichtdraaien van de gaskraan naar 27 miljard kuub keurig de uitspraak van de Raad van State, maar we hadden op meer gehoopt.'

'Uit een nieuw rapport van GTS, dat het gastransportnet beheert, blijkt dat de gaswinning ook naar 25 miljard had gekund, omdat huizen beter geïsoleerd zijn', aldus Kleijer. 'Het was mooi geweest als de minister de gaswinning verder had beperkt. We moeten namelijk naar een veiliger Groningen en dan moet de gaskraan verder dicht.’

Ook voor de provincie Groningen gaat het terugschroeven niet snel genoeg. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar. ‘De minister volgt de Raad van State en draait zelf de gaskraan niet verder dicht. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft opnieuw laten weten dat een lagere winning zorgt voor minder zware bevingen.'

Het is volgens Eikenaar wel goed dat Kamp een perspectief voor de toekomst heeft geschetst, waarbij de productieplafonds teruglopen. 'Wij waarderen dit, maar het gaat voor ons niet snel genoeg. En dat is wel noodzakelijk om de overlast van de bevingen te beperken, tijd te winnen voor het versterken van woningen en het zorgen voor draagvlak onder de Groningers voor de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen. De gaskraan moet dus gewoon sneller verder dicht.’

De NAM zegt zich te zullen schikken in de wens van de minister. ‘We gaan ons volop inspannen om te voldoen aan het verzoek van de minister om het nieuwe winningsplan in de eerste helft van volgend jaar in te dienen’, aldus woordvoerders Sander van Rootselaar.

‘We gebruiken daarbij alle laatste inzichten en beschikbare onderzoeksdata. De tussenresultaten van de aardbevingsonderzoeken laten zien dat bij het huidige productieniveau wordt voldaan aan de risiconormen. We vinden het verder belangrijk dat er vandaag een Meerjarenprogramma is gepresenteerd, dat wordt gedragen door de regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties. We zullen de Nationaal Coördinator Groningen ondersteunen in haar taak.’