nieuws

04 apr 2012, 10:10

Provincie buigt zich over nieuwe vergunning kolencentrale

De provincie Groningen buigt zich de komende maanden opnieuw over de Natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. De elektriciteitsproducent heeft twee weken geleden een nieuwe aanvraag ingediend. Een eerdere aanvraag was, na bezwaren van milieuorganisaties, in augustus 2011 door de Raad van State vernietigd. De provincie beslist uiterlijk 23 juni of RWE een nieuwe vergunning krijgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vorige vergunning werd door de Raad van State vernietigd omdat de provincie Groningen en RWE onvoldoende duidelijk hadden gemaakt wat de gevolgen zijn voor de kwetsbare Waddenzee, oordeelde het bestuurscollege toen.
De elektriciteitsproducent heeft nu een nieuwe aanvraag ingediend, met aanvullende natuurmaatregelen.

Vanwege de brede maatschappelijk aandacht voor dit dossier, is de aanvraag sinds vandaag terug te vinden op de website van de provincie en niet, zoals gebruikelijk, pas over zes weken. Belanghebbende partijen kunnen de provincie de komende zes weken hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Die worden dan meegenomen in de besluitvorming.