nieuws

15 dec 2011, 08:08

Provinciale Staten tegen natuurakkoord van Bleker

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag met ruime meerderheid tegen het natuurakkoord gestemd van staatssecretaris Henk Bleker. 29 van de 43 Statenleden stemden tegen het akkoord, waarin de overdacht van taken voor natuurbeheer aan de provincies is geregeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten van Groningen had eerder gezegd ,,te berusten'' in het akkoord. Een meerderheid van Statenleden is nu van mening dat de gevolgen van de bezuinigingen niet te overzien zijn.


Na urenlange beraadslagingen bleven PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Vrij Mandaat tegen de plannen.