nieuws

02 apr 2009, 21:09

Prostitutie in Groningen in slavenkamp veranderd

Er is helemaal niets romantisch aan de prostitutie in Groningen. Wordt er in de oude boeken van Albert Mol of Jan Cremer nog wel een vrolijk gedaan over hoeren als Blonde Greet, tegenwoordig is prostitutie in Groningen weinig anders dan een slavenkamp. Dat schrijft Robert Prummel, fractievoorzitter van de Stadspartij, in een beschouwing over prostitutie in Groningen. ‘’ Veel mensen hebben nog een romantisch beeld van de prostitutie. Zelfbewuste meiden met een gouden hart en een groot gevoel voor humor bevolken de boeken van Albert Mol en Jan Cremer. Maar die romantiek is verdwenen. Blonde Greet is nu vervangen door een schichtig Bulgaars wichtje en pooiers als “Blauwe Harry”, in Groningen was hij een tijdlang een belangrijk souteneur die met zijn gezin tussen de door hem geëxploiteerde ramen woonde, zijn verdreven door gevaarlijke criminelen, veelal uit de Balkan.’’, zo stelt hij in zijn weblog in de Digitale Sad Groningen (www.dsg.nl) Hij schrijft onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raad spreekt zelden over sex. Dat hoeft ook niet, wat onze burgers op dat vlak uitvoeren is hun eigen zaak. Soms raken sex en de overheid elkaar even; dat is het geval bij prostitutie.
Vanavond besprak de Raadscommissie Werk en Inkomen een emancipatienota. Wethouder Verschuren had zijn best gedaan om groepen mensen aan te wijzen die wat hem betreft een emancipatoir stootje in de rug verdienden. Behalve om de positie van vrouwen ging het ook om discriminatie op grond van huidskleur.


…’’Ooit golden de hoeren als sexueel vrije, maar maatschappelijk achtergestelde, vrouwen. De huisvrouwen waren in veler ogen daarentegen sexueel vaak onderdrukt. In de nieuwe, politiek hypercorrecte visie van de ChristenUnie kunnen juist de man die zijn bevrediging tegen betaling zoekt en de vrouw die daarvan haar vak maakt heropgevoed, geëmancipeerd, worden.


Dat de prostitutie een keus kan zijn, van een eenzame man en een vrouw die het niet erg vindt om op deze wijze flink te verdienen gaat er bij de ChristenUnie niet in. Beiden zijn kennelijk ongeëmancipeerd bezig. (…)


Moeten we prostituees behalve zonodig bevrijden ook heropvoeden? Nee, dat denk ik niet. De prostitutie heeft in onze samenleving een functie als uitlaatklep en als laatste strohalm voor de eenzamen. Ik weet van vrouwen die tegen betaling zwaar lichamelijk gehandicapte mannen bezoeken. Het is pijnlijk wanneer iemand in plaats van oprechte liefde aangewezen is op betaalde liefde maar ik ben blij dat het bestaat.


En de beloofde paradox? Die is dat de Nederlanders steeds vrijer met liefde en sex hebben leren omgaan en dat in diezelfde tijd de prostitutie in een slavenkamp is veranderd.’’

www.dsg.nl