nieuws

05 sep 2000, 00:12

Prof. Doeko Bosscher wil grotere flexibiliteit in rangenstelsel universiteit

De rector-magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. D. Bosscher, vindt dat de universiteiten er alles aan moeten doen om, in concurrentie met het bedrijfsleven, wetenschappelijk talent aan zich te binden. Dat kan onder meer door te streven naar grotere flexibiliteit binnen het rangenstelsel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Bosscher kampte de universiteit in het verleden met het probleem dat er hoofdmedewerkers werkzaam waren die niet waren gepromoveerd. Maar tegenwoordig is het probleem juist andersom: er zijn tal van promovendi die de universiteit had willen behouden, zonder dat dat lukte.
Volgens Bosscher moet het rangenstelsel aan de universiteit in elk geval geen barrière worden om talent voor de universiteit te behouden. ‘Wie talent heeft mag niet onnodig tegen glazen plafonds botsen. De grote uitdaging voor de komende jaren wordt of we in staat zijn het rangenstelsel minder rigide te interpreteren, zodat nieuwkomers op tijd de smaak te pakken krijgen, en opdat degenen die hier al werken zich voldoende naar hun aard en talent kunnen blijven ontplooien. Dit vergt een forse verandering van denken. Vooral voor universitair docenten zal snel nieuw beleid ontwikkeld moeten worden’, aldus Bosscher.