nieuws

07 sep 2011, 20:08

Prins Claus Conservatorium Groningen krijgt subsidie voor masteropleiding

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het Prins Claus Conservatorium in Groningen voor een bedrag van 25.000 euro financieel te ondersteunen. Hiermee kan de HBO-masteropleiding Master of Music opgestart worden. Het gaat hier om een éénmalige subsidie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De master opleiding is een tweejarige voltijd opleiding die studenten opleidt tot de internationaal erkende titel ‘Master of Music’.

De provincie is van mening dat deze masteropleiding om meerdere redenen van belang is. Allereerst omdat het hier een innovatieve opleiding van hoge kwaliteit betreft. En in de tweede plaats omdat een dergelijk hoogwaardige opleiding een versterking van de culturele infrastructuur betekent. Deze opleiding draagt op deze wijze bij aan een van de belangrijkste ambities van ons beleid: de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van de stad en regio voor ondernemers, kenniswerkers en studenten forse impulsen geven.

De provincie draagt op deze wijze ook bij aan betere kansen op de arbeidsmarkt voor de studenten en aan het perspectief van het conservatorium op langere termijn veilig te stellen.

Nadat het rijk het verzoek tot bekostiging van de HBO-masteropleiding Master of Music heeft afgewezen, is besloten om de master voor eigen risico van start te laten gaan. Hiervoor heeft het Prins Claus Conservatorium zelf fondsen en bijdragen geworven.

Kwaliteit
Het College is, met het Prins Claus Conservatorium, overtuigd van de kwaliteit en het bestaansrecht van de opleiding Master of Music aangezien er aantoonbare behoefte bij studenten en uit het werkveld bestaat aan deze nieuwe masteropleiding. Een internationale commissie van zowel de Europese Associatie van Conservatoria als de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie de opleiding positief hebben beoordeeld en geaccrediteerd, en daarbij bevestigd dat de arbeidsmarkt behoefte heeft aan een masteropleiding. Het conservatorium is recentelijk voor het vierde achtereenvolgende jaar door de Keuzegids Hoger Onderwijs beoordeeld als beste van de Nederlandse conservatoria. Met deze bijdrage wil de provincie bevorderen dat het Prins Claus Conservatorium voor eigen rekening van start kan gaan om zo te voorkomen dat het op enig moment het enige conservatorium in Nederland is, dat geen eigen master opleiding heeft.