nieuws

30 aug 2000, 00:12

Prikacties Gehandicaptenzorg in Noord-Nederland

ABVAKABO FNV houdt deze week een aantal prikacties bij instellingen voor gehandicaptenzorg in Noord-Nederland

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 30 augustus wordt een poortactie gehouden bij de Stichting De Trans te Rolde en op 31 augustus bij Maartenswouden te Drachten. Kaderleden van de bond delen pamfletten uit, verzamelen handtekeningen voor een goede CAO en zullen leden oproepen de ledenraadplegingen medio september te bezoeken. Ook in andere instellingen (o.a. De Leite te Assen, Van Boeijenoord te Assen, NOVO te Groningen, Opmaat te Bedum, Maeykehiem te St-Nicolaasga) verspreiden kaderleden pamfletten en worden handtekeningen verzameld.
Acties De eerste nog zachte acties zijn een gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De werkgeversorganisatie VGN biedt na langdurige onderhandelingen slechts 2,75 % structurele loonsverhoging per jaar en wil een groot aantal regelingen en bepalingen uit de CAO schrappen (onder andere werktijdenregelingen, overwerkvergoeding, extra bevoegdheden ondernemingsraden en seniorenverlof). Deze eerste acties zijn bedoeld om de werknemers te informeren en als prikkel voor de werkgevers om een beter CAO-bod op tafel te leggen.
Karig De sector kampt met een slecht imago, karige arbeidsvoorwaarden en personeelstekorten. Als de werkgevers geen beter bod doen, zijn er meer en hardere acties te verwachten. De voorbereidingen daarvoor worden reeds getroffen. Er worden actiecomit├ęs opgericht en medio september worden verspreid over het land ledenraadplegingen gehouden. Verbetering ABVAKABO FNV wil een CAO Gehandicaptenzorg met een loonsverhoging van 4 %, verbetering van de eindejaarsuitkering, betere zorg- en scholingsregelingen, verbetering van de positie van leerlingen en een beter loopbaanbeleid. In de Gehandicaptenzorg werken plusminus 90.000 werknemers. Start De poortacties bij De Trans (Stroetenweg 15 te Rolde) en Maartenswouden (Overstesingel 5 te Drachten) starten rond 6.45 uur.