nieuws

01 okt 2002, 00:12

Prik-actie succes bij 112.000 Groningse kinderen

De vaccinatiecampagne tegen de Meningokokken-C bacterie is in de provincie Groningensuccesvol uitgevoerd. In totaal werden bijna 112.000 van de ruim 120.000 opgeroepen kinderen tussen 14 maanden en 19 jaar geprikt. Met het opkomstpercentage van 93% is de GGD Groningen zeer tevreden. Landelijk was het percentage 86,5 %.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de zomervakantie waren de allerjongsten en de jongeren van 15 t/m 18 jaar aan de beurt. De opkomst in deze groep was met 89% iets lager dan die van de groep 6 t/m 14 jarigen, die de afgelopen weken zijn gevaccineerd. Van hen kwam bijna 94% een prikje halen. Omdat ook de beide inhaaldagen in Winschoten en Groningen goed werden bezocht komt de eindstand op bijna 93%.
Als de kinderen die al eerder bij de huisarts waren ingeënt hierbij worden opgeteld, dan wordt duidelijk dat er in de provincie Groningen nauwelijks nog kinderen te vinden zijn zonder bescherming tegen de gevreesde Meningokokken-C bacterie. De organisatie van de campagne lag in handen van de GGD Groningen, die samenwerkte met tal van andere organisaties. Thuiszorg Groningen, Icare OKZ en de stichting Medische Opvang Asielzoekers (MOA) Noord Nederland stelden medewerkers beschikbaar voor de ‘priklijnen’.
Daarvan waren er op sommige locaties 13 tegelijk opgesteld, die samen per dag tot 8250 kinderen vaccineerden. Het Nederlandse Rode Kruis zorgde voor EHBO-opvang, waarvan ongeveer 200 kinderen gebruik maakten. De Entadministratie Noord Nederland zorgde dagelijks met speciale koelwagens voor de aanvoer van vaccin. Op elk van de 10 locaties waren medewerkers van de gemeenten aanwezig voor ondersteuning. In totaal werkten bijna 500 mensen op een of andere manier mee aan de campagne.
Een enquête onder het publiek wijst uit dat er tevredenheid bestaat over de campagne. Veel mensen noemen de vlotte doorstroming en het ‘feestelijk’ karakter van het vaccineren. Het aantal binnengekomen klachten bleef beperkt tot vijf.