nieuws

05 nov 2002, 00:12

Potentiële stemmers halen veel informatie van internet

Internet blijkt een steeds grotere bron van informatie te zijn voor potentiële stemmers. Politieke websites, ook die van politieke partijen, blijken tijdens de verkiezingscampagne een belangrijke aanvulling op de politieke berichtgeving in de media. Tijdens de laatste kamerverkiezingen werden de verschillende sites dertig maal meer bezocht dan vier jaar eerder. Vooral jongeren weten de sites te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Universiteit van Tilburg hebben gehouden onder bezoekers van politieke websites tijdens de verkiezingscampagne voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan twintigduizend internetbezoekers deden mee aan het onderzoek.
Het onderzoek werd tussen 25 april en 29 mei uitgevoerd door de onderzoekers M. Boogers van de Universiteit van Tilburg en G. Voerman van het DNPP. Aan webmasters van politieke websites is gevraagd om in de weken voor de verkiezingen een button op de site te plaatsen, waarmee bezoekers een online enquêteformulier konden bereiken. Er werd onder meer veel doorgeklikt vanaf de veelbezochte Stemwijzer, een populaire site voor zwevende kiezers die graag wilden weten waar ze eigenlijk op moesten stemmen en een test voor vastgeroeste stemmers of ze wel bij de goede partij zaten.
Politieke websites werden in de week voor de verkiezingen meer dan een miljoen maal bezocht en blijken succesvol in het bereiken van jongeren, een groep die normaal minder politiek actief is maar wel vaker internet gebruikt, aldus de onderzoekers. De bezoekers zijn naast de jeugd vooral mensen die politiek betrokken zijn. Het bereik onder a-politieke internetters is dus niet zo groot. ,,Internetsites van politieke partijen en over politiek worden vooral gezien als middel om snel actuele informatie te krijgen over partijstandpunten en over de verkiezingscampagne’’, aldus XXX. Het gebruik van de sites is betrekkelijk passief. Ze worden minder gebruikt voor onlinediscussies of het mailen met kandidaten.