nieuws

27 feb 2008, 16:04

Post universiteit Groningen blijft ongeopend

Poststukken voor medewerkers van de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) worden toch niet voor bezorging geopend. Dat meldde de RuG woensdag. Een speciale werkgroep was van plan alle poststukken eerst te openen en te lezen om op die manier te voldoen aan de archiefwet, die de universiteit verplicht alle zakelijke post te archiveren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het voornemen stuitte op veel verzet omdat het briefgeheim daarmee zou worden geschonden. Daarom heeft de werkgroep nu besloten de brieven niet meer zelf te openen. In plaats daarvan wordt de medewerkers nu gevraagd alle poststukken die voor archivering in aanmerking komen, door te sluizen aan de werkgroep, die de brieven dan alsnog in het archief plaatst.

De werkgroep wilde ook alle inkomende post van de faculteit Rechtsgeleerdheid openen. Deze faculteit besluit later deze week of ze meegaat in het besluit van Letteren.