nieuws

06 sep 2000, 00:12

Positie van de vrouw aan Rijksuniversiteit laat te wensen over

De positie van de vrouw aan de universiteit laat nog steeds te wensen over. Dat zegt rector-magnificus prof. dr. Bosscher.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In zijn rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar zei prof. Bosscher dat de positie van vrouwen binnen de universiteit, uitgedrukt zowel in aantallen als in rang en formele status, nog altijd te wensen over laat en daarom speciale aandacht verdient. ‘Om tal van redenen is de situatie, ook al is zij beter dan zij was, verkeerd, meer het is - in dit verband – met name tragisch en schadelijk voor de universiteit omdat veel talenten en capaciteiten onvoldoende tot hun recht komen. Volgens Bosscher kan een verbetering in de situatie alleen tot stand komen ‘met een genuanceerde kijk op het huidige rangestelsel’.