nieuws

21 nov 2007, 09:09

Poppema nieuwe collegevoorzitter RUG

Sibrand Poppema wordt per 1 september volgend jaar voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heeft de raad van toezicht van de onderwijsinstelling besloten. De geneeskundige Poppema, die voor een termijn van bijna zes jaar is benoemd, volgt Simon Kuipers op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Poppema heeft een salaris van 176.000 euro per jaar geaccepteerd, exclusief pensioenpremies en werkgeverslasten. Dat salaris voldoet aan de salarisnorm die minister Ronald Plasterk beoogt.

Poppema (1949) is nu vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tevens is hij sinds 1999 decaan van de faculteit medische wetenschappen. Van 1987 tot 1995 werkte hij aan de University of Alberta in Canada. Die ervaring in het buitenland heeft een belangrijke rol gespeeld in het besluit hem tot collegevoorzitter te benoemen.