nieuws

03 mei 2016, 13:01

Politiemedewerker korps Noord-Nederland ontslagen

Een politiemedewerker van het korps Noord-Nederland is ontslagen vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de politie werd de medewerker ‘verdacht van ongeoorloofd gedrag wat niet verenigbaar is met het politieambt’. Daarop werd een intern onderzoek gestart. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek, is de medewerker ontslagen.