nieuws

11 apr 2009, 07:07

Politieke jongeren: ‘Uitstel besluit over tram in Groningen’

De politieke jongeren van het CDA - het CDJA – in Groningen hebben grote bedenkingen bij de besluitvorming en de aanleg van een regiotram in Groningen. Een project dat zo’n gigantische investering vraagt, verdient het niet om met zoveel onzekerheden gepaard te gaan volgens het CDJA. De financiële onderbouwing is verre van solide. Met het debacle van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam in het achterhoofd, dient voor een definitief besluit over de regiotram voorzichtigheid betracht te worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het huidige plan omvat teveel risico's, zoals fors hogere kosten en schade voor ondernemers in de binnenstad. Daarbij mist het plan voldoende draagkracht bij de bevolking en de ondernemers in de stad.

Het CDJA Groningen is van mening dat de gemeenteraad zich laat verblinden door enthousiasme over een prestigeproject.
Het is goed dat Provinciale Staten een waarschuwend signaal hebben afgegeven.
In de gemeenteraad zullen nu eindelijk de bellen moeten gaan rinkelen.
De CDA-jongeren willen niet in een rijdende tram stappen met onbekende eindbestemming.