nieuws

06 dec 2012, 12:12

Politieke discussie leeft op over zuidelijke ringweg: CDJA vliegt JOVD in de haren

In Groningen begint bij jongeren een stevige politieke discussie te ontstaan over de zuidelijke ringweg. Eerder had de JOVD forse kritiek op buurtbewoners, maar nu springt het CDJA in de bres voor die buurtbewoners.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg is een rijks-, provinciaal en gemeentelijk project om de bereikbaarheid te verbeteren. ‘Voor het CDJA is bereikbaarheid van groot belang, het is dan ook goed dat de Zuidelijke Ringweg wordt aangepakt’, aldus afdelingsvoorzitter Helena Aalberts, ‘maar wij maken ons samen met onze moederpartij zorgen over de leefbaarheid in de wijken.’ Over de plannen van de Zuidelijke Ringweg is ook veel onrust ontstaan in wijken als de Rivierenbuurt, de Herewegbuurt, Helpman en de Wijert.

Het CDJA vindt het onbegrijpelijk dat de JOVD de zorgen van de stadjers niet serieus neemt en niet naar de leefbaarheid in de wijken kijkt. In het krantenartikel stelde de JOVD zich op het standpunt dat bewoners een paar auto’s minder in hun straat verheffen boven het belang van duizenden mensen die dagelijks in de file staan. Dit vindt het CDJA nogal kort door de bocht.

‘Voordat er plannen worden vastgesteld moet naar onze mening inzichtelijk zijn welke invloed de plannen hebben op het onderliggende wegennet in de wijken en bovendien welke zorgen er leven onder de bewoners’ stelt Aalberts. ‘We zijn blij dat het CDA in de gemeenteraad via een motie hiervoor aandacht heeft gevraagd en wethouder van Keulen dit heeft toegezegd.’