nieuws

09 mrt 2008, 21:09

Politieke crisis in provincie: ChristenUnie en PvdA in Winsum op voet van oorlog

Het lijkt Zuid-Amerika wel. Maar het gaat echt om hedendaagse politiek in de provincie Groningen. In Winsum, wel te verstaan. Want daar is een politieke crisis ontstaan en is het college gevallen. PvdA en ChristenUnie – die op landelijk niveau en in de Staten van Groningen nog in een staat van verliefdheid lijken te verkeren – vechten elkaar in Winsum bijkans de tent uit. De ChristenUnie stuurt ons nu een persverklaring waarin men excuses eist van de PvdA. Leest en huivert:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De fractie van de ChristenUnie in Winsum heeft geen gehoor gegeven aan de uitnodiging van de fractievoorzitter van de PvdA voor een informatief gesprek. De afwijzing van de ChristenUnie-fractie is een reactie op de houding en de rol van de PvdA-fractie bij de val van het college. De ChristenUnie-fractie wilde van de PvdA excuus voor de gang van zaken alvorens aan tafel te schuiven. Dit excuus bleef echter uit.

De PvdA heeft volgens de ChristenUnie-fractie actief bijgedragen aan het beeld dat in de media is ontstaan dat de ChristenUnie de veroorzaker zou zijn van de ontstane bestuurscrisis. Dit beeld is volgens de ChristenUnie niet juist, aangezien de bestuurscrisis reeds werd ingezet met de motie van wantrouwen die in januari door de oppositie werd ingediend tegen het college. Deze motie had niets van doen met het functioneren van de ChristenUnie-fractie of de ChristenUnie-wethouder. Door na de val van het college in de pers nadrukkelijk naar voren te brengen dat in een nieuw college sowieso geen plaats is voor de ChristenUnie, heeft de PvdA de zwarte piet volledig bij de ChristenUnie neergelegd, meent de fractie. De ChristenUnie-fractie is van mening dat de PvdA de situatie binnen de ChristenUnie met beide handen heeft aangegrepen om de coalitie, die door een deel van de PvdA toch al geen warm hart werd toegedragen, te beëindigen.

Ook heeft de fractie grote moeite met de timing en de manier waarop de PvdA de val van het college heeft geregisseerd. Het college had naar aanleiding van de motie van wantrouwen door de oppositie in januari maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zouden in de raadsvergadering van dinsdag 19 februari door middel van een verklaring worden uitgedragen, waarmee een beroep zou worden gedaan op de gehele raad samen te werken aan verbetering van verhoudingen en zich samen in te zetten voor het belang van Winsum. Deze verklaring was dinsdagmiddag 16.00 uur gereed en afgestemd met alle betrokkenen: PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Een uur later besloten PvdA en GroenLinks, zonder enig nader overleg met de ChristenUnie, de stekker uit dit college te trekken en daarmee de ChristenUnie-fractie en haar wethouder aan de kant te zetten. Dit getuigt volgens de fractie van weinig respect.

De ChristenUnie neemt het de PvdA als grootste coalitiepartner kwalijk dat zij de afgelopen twee jaar verzuimd heeft de kar van het inmiddels gevallen coalitie op een positieve manier te trekken.

Gezien de rol die de PvdA heeft gespeeld in de val van het college, geeft de ChristenUnie-fractie te kennen de voorkeur te geven aan een onafhankelijke (in)formateur van buiten boven de PvdA teneinde te komen tot een stabiel college dat kan rekenen op voldoende draagvlak.”