nieuws

25 mei 2012, 11:11

Politieke crisis in Haren: wethouders Sieling en Kouwenhoven stappen uit college

Er is sprake van een politieke crisis in Haren. De nieuwe burgemeester Bats, die nog maar enkele weken aan het roer staat, krijgt daardoor meteen zijn politieke vuurdoop.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Theo Sieling (PvdA)en wethouder Remco Kouwenhoven (VVD) hebben gezamenlijk geconcludeerd geen vertrouwen meer te hebben in een constructieve samenwerking met collega wethouder Gerben Pek. (D66)

Wethouder Theo Sieling en wethouder Remco Kouwenhoven hebben gezamenlijk geconcludeerd geen vertrouwen meer te hebben in een constructieve samenwerking met collega wethouder Gerben Pek.

De aanleiding hiervoor is een langlopend verschil van mening met wethouder Pek over de toekomst van de gemeente Haren. Er was en is sprake van uiteenlopende standpunten over de zelfstandigheid van de gemeente Haren en de mogelijke samenwerking met andere gemeenten.

De concrete aanleiding om nu het vertrouwen op te zeggen wordt gevormd door een notitie over het laten uitvoeren van Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhavingstaken. Tijdens de behandeling van deze notitie bleek dat de wethouders hierover wederom niet in staat bleken een gezamenlijk standpunt in te nemen.
 

Om die reden trekken de wethouders Sieling en Kouwenhoven de conclusie dat er gezocht moet worden naar een nieuw college.
 

De burgemeester heeft gisteravond direct de fractievoorzitters van alle politieke fracties in de raad van Haren geïnformeerd over de ontstane situatie en zal vandaag met hen overleggen over hoe nu verder. Voor burgemeester Bats is van groot belang, kijkend naar de opgaven waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet, dat er heel snel weer een stabiel college ontstaat.

De burgemeester zal in ieder geval voorstellen de breuk in het college volgende week in een openbare Raadsvergadering te bespreken als ook de consequenties en verdere gang van zaken.