nieuws

23 apr 2009, 09:09 door Hans de Preter

Politieke crisis Groningen voorkomen – PvdA gunt SP afwijkend standpunt (commentaar)

Groningen had de komende maanden bijna niet alleen zonder burgemeester maar ook zonder wethouders gezeten: gisteravond is een politieke crisis op het nippertje voorkomen. De Socialistische Partij stemde namelijk tegen het voorstel om de aandelen van Essent te verkopen aan RWE. Ook de SP-wethouders stemden tegen dat voorstel. De andere collegepartijen PvdA en GroenLinks gingen daar, net als de meerderheid in de gemeenteraad, wel mee akkoord. Dat betekent dat het college van B en W intern verdeeld is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu de SP tegen heeft gestemd is voor de tweede keer grote interne verdeeldheid naar buiten gekomen. Dat bleek vorige maand ook al bij het voorstel om de Sociale Dienst te verplaatsen naar het Europapark. De SP is daar voorstander van , maar een groot deel van de PvdA-fractie niet. Maar uiteindelijk stemde de PvdA in meerderheid toch in met de verhuisplannen.


Overigens is er een zeer opmerkelijk verschil in de houding van de SP in beide kwesties. In de zaak van de sociale dienst stelde de SP zich uitermate bestuurlijk en ‘verantwoordelijk’ op. Want rond de Sociale Dienst had de SP ook kunnen zeggen: ‘wij wille geen peperdure verhuizing naar het Europapark, dat is niet goed voor onze cliënten, die moeten dan te ver fietsen’. Daarmee zou men lekker hebben kunnen scoren. Maar in plaats daarvan stak SP-wethouder Peter Verschuren zijn nek uit en koos toch voor een investering in de lange termijn: voor een nieuwe sociale dienst en voor een impuls in het Europapark.


Maar gisteravond koos de SP er dus wel voor om tegen een voorstel van het college te stemmen, en tegelijkertijd toch haar wethouders binnen het college te handhaven.

PvdA fractievoorzitter Arjan de Rooij maakte zich zelf er niet geloofwaardiger op door akkoord te gaan met deze manier van handelen van de SP, en tegelijkertijd vanmorgen via de microfoon van Radio Noord al mopperend twijfel te uiten aan de geloofwaardigheid van de SP.

De vraag is langzamerhand niet hoe geloofwaardig de SP is, maar eerder hoe geloofwaardig de PvdA eigenlijk is. Wij zijn er althans zeer nieuwsgierig naar welke overwegingen van hogere politiek er aan ten grondslag liggen om twee keer akkoord te gaan met de SP en tegelijkertijd naar de buitenwacht toe de indruk te wekken dat je dat niet van harte doet.