nieuws

26 mrt 2009, 09:09

Politieke crisis voorkomen; SP-wethouder Verschuren winnaar in debat om verhuizing Sociale Dienst

Wethouder Peter Verschuren (SP) is de grote winnaar geworden in het debat gisteravond in de Groningse gemeenteraad om de verplaatsing van de Sociale Dienst. De gemeenteraad ging in meerderheid akkoord met het voorstel om de sociale dienst te verplaatsen van de zogenaamde ‘Zwarte Doos’ aan de Eendrachtskade naar nieuwbouw. De Partij van de Arbeid had vooraf laten weten verhuizing van de sociale dienst niet nodig te vinden. Maar gisteravond ging deze partij in meerderheid overstag, ook om een politieke crisis te voorkomen. Zeker in deze economisch onzekere tijden wil de PvdA geen crisis, liet PvdA-radslid Oost weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tegenstanders van de verplaatsing van de Sociale Dienst voerden onder meer als argument aan dat het voor de Groningse binnenstad van vitaal belang is om hoogwaardige werkgelegenheid te behouden. Groningen streeft er al tientallen jaren naar om organisaties als RUG, UMCG en Rechtbank in of nabij de binnenstad te houden.


Maar volgens B en W is verplaatsing van de Sociale Dienst naar het Europapark geen breuk met dit beleid, omdat de binnenstad veel meer is dan alleen de oude binnenstad. In de visie van B en W is het Europapark volop in ontwikkeling als dynamo en banenmotor voor de stad.


‘ Onze keuze voor het Europapark is een logische voortzetting van ons beleid van selectieve groei rondom het stadshart. In de structuurvisie ‘Stad op Scherp’ en in het impulsprogramma ‘Binnenstad.nu’ laten we zien dat de binnenstad van Groningen zich niet langer beperkt tot het gebied binnen de Diepenring. Rondom de kern, de binnenstad, vormt zich een organische levendige eerste schil met een aantal concentratiegebieden van werk, winkels en voor-zieningen zoals bijvoorbeeld het UMCG, het Stationsgebied, de oude en nieuwe bronpunten Westerhaven, Damsterdiep, Sontplein en het Ebbinge-kwartier. Ook het gebied Europapark/Kempkensberg is een concentratiegebied. ‘’
Eendrachtskade.


B en W hebben laten weten voor de vrij komende Zwarte Doos in eerste instantie op zoek te gaan naar bedrijven of instellingen die het gebouw opnieuw als kantoor willen gebruiken.
‘Onze inzet zal in eerste instantie gericht zijn op het vinden van een kantoorfunctie. Blijkt dat niet te realiseren, dan kunnen we met dit pand en deze locatie een bijdrage leveren aan het oplossen van het acute vraagstuk van jongeren- en studentenhuisvesting. ‘’


Studentenflat ?

‘’Wij hebben, samen met de woningcorporaties en onderwijsinstellingen, plannen om nieuwe grootschalige initiatieven op het gebied van jongeren-huisvesting te ontwikkelen in vier zones: langs het Reitdiep ter hoogte van de Friesestraatweg, rond de voormalige GAK-locatie in Paddepoel, op het Bodenterrein en aan de Eendrachtskade. ‘’

‘’De woningcorporaties Nijestee en Lefier hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in de locatie Eendrachtskade voor studentenhuisvesting. In ieder geval zal zowel een kantoor als een jongerenpand positieve impulsen geven aan de economische ontwikkeling van de binnenstad.’’, aldus het college van B en W.


Werkgelegenheid


Een ander argument van het college van B en W om de verplaatsing door te zetten vormt de werkgelegenheid.
‘’We willen hier toch ook de economische recessie noemen. We hebben nog een debat te voeren met uw raad over onze lokale invloed op het bestrijden van de economische crisis.
Daarop vooruitlopend vinden wij het van het grootste belang dat we niet vertragen met de uitvoering van de nieuwbouw SOZAWE. Met deze nieuwbouw zijn 120 manjaren werkgelegenheid gemoeid’.