nieuws

29 mei 2012, 10:10

Politiek Groningen in rep en roer na ’tram-uitspraken’ Frank de Vries

Het afgelopen Pinksterweekend is grote beroering ontstaan in de Groningse politiek na uitspraken van wethouder en PvdA-lijsttrekker Frank de Vries. Volgens hem is het op dit moment niet verantwoord om het licht op groen te zetten voor de komst van de tram. De fracties van VVD en CDA hebben daarop een spoeddebat aangevraagd op woensdag 30 mei. Tijdens een interpellatie willen ze graag meer duidelijkheid over een aantal zaken, zo melden de raadsleden Jan Seton (CDA) en Joost van Keulen (VVD). De SP heeft verheugd gereageerd op de uitspraken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De CDA en VVD- raadsleden willen onder meer het volgende weten:
Over het proces:

1. Is de tekst van het interview in het Dagblad voordat het werd geplaatst afgestemd met wethouder De Vries, dan wel met PvdA-leider De Vries?

2. Heeft wethouder De Vries zijn collega-wethouders hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee: wat is de interpretatie De Vries van het begrip “collegiaal bestuur”?


Over de inhoud:

1. De wethouder geeft in het Dagblad aan “niet aan het collecteren” te zijn bij de provincie. Tegelijkertijd laat hij op RTVNoord duidelijk doorschemeren dat hij dat wel aan het doen is. Wat is waar?

2. Hoe beoordeelt het college van B en W de uitspraken van De Vries? Is het college van mening dat het bestuurlijk verstandig is om aan de ene kant veel te verwachten (ook financieel) van de provincie en aan de andere kant diezelfde provincie een gebrek aan visie en daadkracht te verwijten?

SP


De SP fractie heeft met instemming het interview met PvdA wethouder Frank de Vries in het Dagblad van het Noorden gelezen. De Vries stelt daarin onomwonden dat de tram wordt afgeblazen, behalve als de omstandigheden in september heel anders zijn dan nu. De SP is blij met die opstelling.

Fractievoorzitter Eelco Eikenaar: ‘Wij hebben steeds gezegd dat we de investeringen in de buurten en de mensen die een steuntje nodig hebben belangrijker vinden dan de tram. Als allebei kan, prima. Maar de financiële positie van de gemeente en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn zo slecht, dat alleen een groot wonder genoeg ruimte kan geven om de tram aan te leggen en de voorzieningen op peil te houden. En ik geloof niet in wonderen.’