nieuws

06 okt 2011, 06:06

Politiek en ambtenaren in Groningen in debat over multi-cultureel werken en netwerken

Donderdag 13 oktober debatteren in de Statenzaal van de provincie Groningen wethouders, beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies en beroepskrachten van maatschappelijke organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland over de vraag hoe intercultureel hun netwerk en werkomgeving is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het debat komen ook andere vragen aan de orde, zoals: "Hoe pluriform en divers werkt u? Wat zijn Nederlandse waarden? Hoe gaat u met uw collega's op de werkvloer om? Hoe kan intercultureel netwerken in de eigen werkomgeving daaraan bijdragen?" Het debat geeft handvatten voor het eigen handelen en vooral nieuwe inzichten voor het uitvoeren en ontwikkelen van dit beleid.

Minister Donner spreekt in zijn beleid van hedendaags burgerschap, waarin we de maatschappelijke samenhang duurzaam versterken. In het debat formuleren deelnemers gezamenlijk antwoorden op de vraag: "Hoe doe je dat?" Want dat vereist betrokkenheid en inzet van alle burgers, waarin ruimte is voor pluriformiteit en diversiteit, waar alle burgers gelijkwaardig zijn én waar sprake is van gedeelde Nederlandse waarden.

De bijeenkomst is bestemd voor personen die zich bezig houden met vraagstukken rond integratie en burgerschap. Dit is een debat in de reeks bijeenkomsten rond de Gemeenschappelijke Integratie Agenda (GIA).