nieuws

25 mrt 2008, 10:10

Politie springt in de bres voor zeldzame libelle in Groningen

Het Regionaal Milieu Team van de Regiopolitie Groningen heeft een onderzoek afgerond naar de verstoring van de leefomgeving van de Groene Glazenmaker. Provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s zijn in oktober bezig geweest met het onderhoud en de aanleg van een vaarverbinding in Kiel Windeweer. Daarbij is de waterplant Krabbenscheer verwijderd. De Groene Glazenmaker, een libellesoort, legt zijn eitjes in deze waterplant. De Groene Glazenmaker is beschermd op grond van de Flora- en Faunawet. Provincie Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s hebben met hun werkzaamheden de Flora- en Faunawet overtreden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In oktober 2007 heeft de Stichting Platform Berend Botje uit Kiel Windeweer aangifte gedaan. Dit is een stichting die tot doel heeft de flora en fauna te beschermen langs vaarroutes. De stichting deed aangifte vanwege het feit dat door de Provincie Groningen en door het Waterschap Hunze en Aa’s in het Kieldiep en het verlengde daarvan, Krabbenscheer was verwijderd. Volgens de stichting waren in het Krabbenscheer eieren van de Groene Glazenmaker aanwezig. De eieren overwinteren hierin en komen dan in mei het daarop volgende jaar weer uit. De provincie en het waterschap hadden de waterplanten verwijderd bij bagger- en onderhoudswerkzaamheden.

Onderzoek
De politie heeft naar aanleiding van de aangifte een onderzoek ingesteld. Daaruit is gebleken dat en de Provincie Groningen en het Waterschap in strijd met de Flora- en Faunawet hebben gehandeld. Er is aangetoond dat er daadwerkelijk Krabbenscheer en Groene Glazenmaker is verwijderd. De politie maakt van de bevindingen proces-verbaal op. De officier van justitie zal vervolgens bepalen of er vervolging wordt ingesteld.

Vervolg
De provincie en het waterschap hebben hun werkzaamheden na de aangifte stilgelegd. Er is een procedure opgestart bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om alsnog een ontheffing te verkrijgen. Tot die tijd zijn geen verstorende werkzaamheden toegestaan.